espiral108.net
Taller Els 5 elements i el vincle natural
Una experiència per netejar el vincle amb l’esperit i explorar la ressonància amb els 5 elements Taller experimental i exploratori que té com a objectiu, reconèixer i avançar en la utilització de la nostra capacitat guaridora, recuperant el vincle natural amb els 5 elements. La proposta consisteix primer, a ampliar el camp perceptiu, a desenfocar-nos