esk.se
Ställ krav på kvalitetssäkrad chefsrekrytering
Den offentliga sektorn brottas med ett ökande rekryteringsbehov. Fyra av tio chefer inom offentlig sektor är äldre än 55 år. Det är dubbelt så många som inom den privata sektorn. Den interna återväxten går långsamt och man kommer att behöva söka nya chefer från samhällets alla sektorer. För att...
Mikael Örnhem