esk.se
ESKs riktlinjer för användning av tester vid rekrytering.
Förslag på presentationstext för ESK. #Riktlinjertester
Peter Frandsen