esinbatal.com.tr
Yeni Zamanlar Şifacı’sının El Kitabından
Farkındalığımız gittikçe artıyor. Her gün “yeni” ile daha çok karşılaşıyoruz. Aslında her yeteneğimizle hızlanıyoruz ve kulaklarımıza şu cümleler daha sık çalınıyor: “Dünyada bir …