esinbatal.com.tr
14 Aralık Dolunayı: Ödül mü? Baştan başlamak mı?
İnsan olmayı, insan gibi hissetmeyi bazı ölçülere bağlıyoruz. Kimi zaman zekâmıza, kimi zaman bedensel olarak çok gelişip diğer canlılardan yukarıda hissetmemize, kimi zaman da yine doğadaki her ca…