eserihija.com
PREVENTIVNE MJERE
U cilju sprecavanja infekcija izazvanih eserihijom i drugim bakterijama, dajemo osnovne preporuke, koje mogu pomoci ako imate ceste urinarne infekcije.