escortgirl.blog
Nie lubię udawać
Jak świat światem, escortki i escorci proszeni są przez swoją klientelę o odgrywanie ról. I o ile to jest pojedynczy role play, to jestem całym sercem za. Tego rodzaju gry, o ile są kierowane przez…