esandeckapultowicz.pl
Siłownia – przyjazna sala tortur
Miejsce to zawsze kojarzyło mi się ze współczesną salą tortur, pełną dziwnych urządzeń do katowania swojego ciała. Wiele okoliczności złożyło się na to, że odwiedziłam to straszne miejsce w celu po…