esandeckapultowicz.pl
Kartki świąteczne znowu w modzie
Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych dla rodziny i przyjaciół pielęgnuję od kilku lat. To był powrót do starych tradycji po etapie wysyłania bezdusznych telefonicznych wiadomości SMS. W tym roku w…