esam.se
Maria Blechingberg - Esam AB
Vilka är dina drivkrafter? Jag vill hjälpa företag att rädda världen och samtidigt blomstra. Kan du sammanfatta dina fokusområden? Strategi, hållbart företagande, hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapport, hållbar värdekedja, hållbar leverantörskedja, hållbarhet med ISO …