esam.se
David Sandén - Esam AB
Vilka är dina drivkrafter? Att få det svårbegripliga tillämpbart och användbart. Att vi använder våra resurser, materiella som mänskliga, på ett hållbart sätt. Kan du sammanfatta dina fokusområden? Utbildningar och föreläsare inom …