esam.se
Tomtebo strand- processledare för ett samverkansprojekt - Esam AB
Utmaningen – samverkansprocess Under hösten 2016 gick 5 nationella byggaktörer, som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande (www.hallbarahus.se), till Umeå kommun med en idé om att gemensamt bygga …