esam.se
Inhyrd arbetsmiljösamordnare på Akademiska Hus - Esam AB
Utmaningen – resursbrist Under 2014 fanns behovet att rekrytera en person för en begränsad tid medan ordinarie person var föräldraledig. Att hitta rätt person med kort varsel kan i sådana …