ervakurniawan.wordpress.com
Masjid Raya Baituarrahman
Masjid Raya Baituarrahman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, adalah keindahan dan keelokan arsitektur. Sejarah dan masa depan sepertinya sedang bercakap-cakap di masjid itu sekarang. Masjid den…