ervakurniawan.wordpress.com
Rasa Sakit Ketika Sakaratul Maut Menjemput
“Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata: “Rasakanlah olehmu siksa neraka yang m…