ervakurniawan.wordpress.com
60 Pintu Pahala Dan Pelebur Dosa
Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan utusan yang paling mulia. Risalah ini ditujukan kepada setiap muslim yang beribadah kepada Allah s…