ervakurniawan.wordpress.com
Allaahumma Hawwin ‘Alainaa Fii Sakaraatil Maut
“Tiap – tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan”. QS.Al-Ankabut (29):57. “Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula)”.…