erthetojog.hu
Kötbér, az önkéntesen vállalt büntetés?
Ma már nem ritka, hogy egy szerződésben találkozunk a kötbérrel. A kötbér egy önkéntesen vállalt többletszankció. Mit is jelent ez pontosan? Melyek a kötbér főbb szabályai? Mi a kötbér? A kötbért a Polgári Törvénykönyv szabályozza, kimondja, hogy „A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.” A kötbér tehát valamilyen szerződésszegés