erreguete.gal
Notas dende Galicia Escena Pro 2018: día 4 - Erregueté
Do xénero e dos xéneros | Manuel Xestoso | | Foto: Miramemira | A sesión de pitching xa comeza a ser unha tradición dentro de Galicia Escena Pro. Semella que o formato acabou por convencer aos programadores e que as compañías aceptan a fórmula para dar a coñecer os proxectos nos que están a …