erreguete.gal
#camiños - Erregueté
O universal e o uniforme | Manuel Xestoso | | Foto: Javier Lojo | Os procesos que nos conducen cara a iso que chamamos globalización poden tirar de nós cara a dúas realidades opostas: a universalidade e a uniformidade. Parece claro que non temos nada en contra de recibir culturas alleas nun intercambio xusto …