erreguete.gal
Notas dende Galicia Escena Pro 2017: día 3 - Erregueté
A realidade | Manuel Xestoso | A realidade non é compracente. A realidade tende a levarlle a contraria aos nosos cálculos e a desmentir iso que nós chamamos a nosa percepción da realidade. En xeral, ese hiato entre as nosas expectativas e a realidade, entre o que esperamos dela e o que ela …