erreguete.gal
Notas dende Galicia Escena Pro 2017: día 2 - Erregueté
Darlle corpo á realidade | Manuel Xestoso | O normal é que as cousas non sexan como son, senón como se contan. Repítese moito aquilo de que a Historia a escriben os vencedores, pero non se di tanto quen son os que deixan de escribir a Historia do que vai acontecendo día a …