erreguete.gal
O principio de Arquímedes - Erregueté
Paranoia e repetición | Roi Vidal Ponte | | Foto: Natasha Lelenco / MIT Ribadavia | Os mecanismos de control do público e o privado semellan cada vez ser menos diferentes entre si. Coa desaparición da comunidade tradicional, a sociedade individualista adquiriu tintes de pesadelo kafkiano, só que sen ser unha ficción. A obsesión …