erreguete.gal
Bye bye honey - Erregueté
A realidade sen redención | Camilo Franco | Hai dous xeitos de contar a historia: institucionalmente ou como é. Institucionalmente todo adquire unha pátina de transcendencia tirando a enganosa que é a que, en realidade, facilita a manobra de faltar á verdade. A historia como é ten menos verniz e pode ser que pareza …