erpinnews.com
Huawei launches big data solution certified for SAP® Vora™ | erpinnews
Huawei launched its big data solution certified for SAP® Vora™ at Huawei Connect 2017 At HUAWEI CONNECT 2017, Huawei launched its big data solution, which has ...