erkansaka.net
Türkiye'de Yeni Medya Çalışmaları Kitap Çalışması - Erkan's Field Diary
31 Ekim 2015 Üçüncü kitap yayında. 11 Kasım 2014 Üçüncü kitap için çağrı yapıldı.