erkansaka.net
"Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu" (@medyakulturkent) 12-13 Kasım 2015- Mersin Üniversitesi - Erkan's Field Diary
Bu haftasonuna doğru Mersin’deyiz. Facebook sayfası Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu: Mekânı, Sinemayı ve Yeni