erkansaka.net
Hocaları Bercan'ın Yanında! #BercanAktaşYalnızDeğildir - Erkan's Field Diary
#BercanAktaşYalnızDeğildir Biz aşağıda imzası bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi hocaları, Üniversitemiz Medya ve İletişim Sistemleri