erkansaka.net
Filiz Taylan Yüzak @ftaylanyuzak): Londra’da Hayatta Kalma Rehberi - Erkan's Field Diary
Londra’da Hayatta Kalma Rehberi İngiltere’ye ilk gelişim 2007’de, eğitim içindi. Daha önce turist olarak Avrupa’daki ülkelere