erkansaka.net
Doğrulama El Kitabı (Verification Handbook) Türkçeleştirildi - Erkan's Field Diary
European Journalism Centre’ın yayınladığı Verification Handbook, Doğrulama El Kitabı olarak Korsan Parti Hareketi’nin de içinde