erkansaka.net
Cengiz Aktar: Millî Aşı, Millî Ar-Ge - Erkan's Field Diary
Millî Aşı, Millî Ar-Ge “Onlar konuşur, AKP yapar” serisindeki palavralar arasında millî aşı var. Aşı