erkansaka.net
Cengiz Aktar: Mi mornarzis - Erkan's Field Diary
Mi mornarzis Unutmabeni çiçeğinin Ermenicesi, tercümesi unutmabeni… Pekçok dilde aynı… Bir bakıma, insanın hafızasız yaşayamayacağını