erkansaka.net
Filiz Taylan Yüzak (@ftaylanyuzak): "Peki Ama Kim Bu Grayson Perry? - Erkan's Field Diary
Peki Ama Kim Bu Grayson Perry? Grayson Perry İngiliz bir çağdaş sanatçı. Hem de Turner Ödüllü.