erkansaka.net
Filiz Taylan Yüzak (@ftaylanyuzak): Holstee’nin Hayata Dair Manifestosu… - Erkan's Field Diary
Holstee’nin Hayata Dair Manifestosu… Holstee adlı farkındalık ve duyarlılık odaklı internet sitesinin kurucuları Dave, Mike