erkansaka.net
Aslı Telli Aydemir (@aslitelli)'den II. Ulusal Yeni Medya Kongresi Üzerine Ve bir ortak metin.... - Erkan's Field Diary
II. Ulusal Yeni Medya Kongresi Üzerine: Okuryazarlıkların Kesişimselliği ve Öğrenme Sanatları Diyalektiği [1] Aslı Telli