erkansaka.net
Stallman 27 Şubat'ta Bilgi'de... 19:00'da Stallman ile "Özgürlük Sohbetleri" - Erkan's Field Diary
Dr. Richard M. Stallman ile “Özgürlük Sohbetleri” Sizi “Özgürlük Sohbetleri” etkinliğimize davet etmekten kıvanç