erkansaka.net
Filiz Taylan Yüzak (@ftaylanyuzak): İngiltere’de Günlük Hayat-1 - Erkan's Field Diary
İngiltere’de Günlük Hayat-1 İngiltere’ye ilk gelişimin üzerinden tamı tamına yedi yıl geçti. Ülkede geçirdiğim ilk