erkansaka.net
2. e-kitabımız çıktı: Yeni Medya Çalışmaları II - Erkan's Field Diary
Belki başına Bilgi’de demeliydik. Daha çok Bilgi İletişim’de yapılan ödevlerden ya da tezlerden derlediğimiz ekitap