erkansaka.net
Cengiz Aktar: Türkiyelilik? - Erkan's Field Diary
Türkiyelilik? “Yeni Türkiye” tragedyasının perdesi daha taze açılıyor, anlaşılan üzerine daha çok konuşacağız.