erkansaka.net
Melike Şimşek (@MsWotton): Olumsuzluk Bulaşıcıdır - Erkan's Field Diary
Olumsuzluk Bulaşıcıdır Hayatta en kolay yayılan şeyler nedense hep olumsuz olanlardır. Arkadaş arkadaşın kötü alışkanlığını