erkansaka.net
Bildiri çağrısı: XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı- 26-29 Kasım 2014- Yasar Üniversitesi - Erkan's Field Diary
Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet