erkansaka.net
Dersim'de Anadolu Travma Çalışma Günleri- Kongre Çağrısı (@AtcgTravma) (20-22 Haziran 2014) - Erkan's Field Diary
KONGREYE DAVET – Toplumsal barış için Dersim’e gidiyoruz! Facebook sayfası burada. Türkiye gibi geçmişi ve