erkansaka.net
Filiz Taylan Yüzak (@ftaylanyuzak): SİYASET VE İLETİŞİMİN KESİŞİM NOKTASI OLARAK PROPAGANDA - Erkan's Field Diary
SİYASET VE İLETİŞİMİN KESİŞİM NOKTASI OLARAK PROPAGANDA 09 Aralık 2013 Londra?da bulunan British Library