erkansaka.net
26-27 EKiM 2013 Çılgın Projeler Konferansı - Erkan's Field Diary
Facebook etkinlik sayfası burada. Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm Balkan ülkelerinde halen etkisini