erkansaka.net
AÇIK TOPLUM VAKFI'ndan kamuoyuna duyuru - Erkan's Field Diary
Can Paker’i konu alan Geriye Bakmak Yok kitabı ve basındaki yansımaları hakkında aşağıdaki noktaları kamuoyunun dikkatine sunmak