erkansaka.net
Sosyal Medya ve Haklarımız. Bir grup bilişim derneğinden ortak açıklama. - Erkan's Field Diary
BM ve bazı uluslarası kuruluşlar İnterneti ifade ve basın özgürlüğünün temel aracı olarak ilan etmişlerdir. İnternet