erkansaka.net
Yeni Anayasa gündemi... Yok aslında... - Erkan's Field Diary
Ak Gençlikten Anayasa Ve Başkanlık Sistemi Konferansı Haber 3 Dr. Osman Can’ın ?Yeni Anayasa Süreci