erkansaka.net
Cengiz Aktar: Takrir-i Sükûn/Nükleer/Kamu İhale Yasası - Erkan's Field Diary
Takrir-i Sükûn Reyhanlı saldırısı üzerine daha çok düşüneceğiz. Hükümetin kriz idaresinde tercih ettiği