erkansaka.net
Bilgi'de Dijital Pazarlama İletişimi sertifika programı - Erkan's Field Diary
Dijital pazarlama iletişimi alanındaki güncel gelişmelerin ve trendlerin nabzını tutan, teori ve pratiği birleştiren bir eğitim