erkansaka.net
Evet, Yurttaş Gazeteciliği Yeni Dönemi başlıyor... 3 Kasım'da... #yurttasgazeteci - Erkan's Field Diary
Yurttaş Gazeteciliği Yeni Dönem by Bilgi Eğitim Sosyal medyanın gündemi belirlediği, birçok kişi için bir ?yan?